Bezpečnost

Pokud nám zákazník předá vlastní materiál nebo zboží za účelem opravy nebo přepracování, je toto uloženo v trezoru bezpečnostní agentury spolu v již vyhotovenými šperky.