Reklamace

Je samozřejmostí, že na námi vyrobené zboží nebo poskytnuté klenotnické opravy se vztahují ustanovení zákona 634/1992 Sb. v aktuálním znění o ochraně práv spotřebitele. Každému zákazníkovi jsou poskytnuty informace o délce záruky a způsobu vyřízení případné reklamace.