Výrobní značka

Aby měl každý zákazník jistotu, že jím objednaný šperk je opravdu vyroben z drahého kovu, může si zkontrolovat puncovní značku. Podle ní pozná, o jaký drahý kov se jedná a v jaké je ryzosti. Každý námi vyrobený šperk projde kontrolou puncovním úřadem a je opatřen platnou puncovní značkou. Originalitu šperku zaručuje i naše výrobní značka, registrovaná a schválená puncovním úřadem.